Brahma Vidyalaya And Ashram

Posted Leave a comment

FORMATION YEAR – 1949 FOUNDER – SHRI PARAMHANS DAYAL SWAMI ADVAITANAND JI MAHARAJ HEADQUARTERS – CHOTKA RAJPUR , BLOCK SIMRI, BUXAR BIHAR, 802135 PRESIDENT –  SWAMI SRISATYANANDJI MAHARAJ WEBSITE – WWW.BRAHMAVIDYALAYAASHRAM.IN PHONE – 97489-98164 ADDRESS – BRAHM ASHRAM, BASARGARH, TUPUDANA, NEAR ANSILARI CHOWK, JHARKHAND 834003 TEACHINGS – SATSANG, MEDITATION, YOGA, ADVAITA TEACHINGS ACCOMODATION/FOOD – YES